Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 36


VERITAS 36
48 sidor. Distribueras i december 2021.
Ett av bidragen har lagts ut i förtid eftersom det berör en aktuell roman.

1Tore Lund: Lille Vigg 150 år.
9Göran Moldén: Dess bärare i nuetText
24Journalistik för 150 år sedan
25Viktor Rydberg: Ett och annat
31Johan Sundeen: Filosofins tröst i de personliga krisernas epok
45Peter Johnson: Boktrappan
48Boknytt
Elektroniska bilagor:
Lille Viggs äventyr på julafton (1871)Text
Lille Viggs äventyr på julafton (1895)TextTillbaka