Veritas : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift

omslag till Veritas 35


VERITAS 35
44 sidor. Distribueras i december 2020.

1Drömfantasier. En rydbergsk dityramb.
8Rydberg för en ny generation
9Peter Johnson: Viktor Rydbergs liv och tid
22Kvinna med stylus
23Birthe Sjöberg: Spjutet som slungades genom fyra decennier
29Tore Lund: Den rysliga revolutionen i Bracksjö
44Slutord
Elektronisk bilaga:
Viktor Rydberg eller Mauritz Liberg: Den rysliga revolutionen i BracksjöText

Beställ      (pris inkl. porto 120:-)

Tillbaka