Viktor Rydberg-sällskapet

Styrelse Program Stadgar Tidskrift Pandemiblad Viktoriana Medlemskap Kontakta oss

Externa resurser:

Rydbergsblogg Rydbergsfilm Rydbergssidor

uppdaterad 7.3.2022

om denna webbplatsBerit Linden

Berit Linden

Nytt nummer av Veritas
Nr 36 (2021) distribuerades i december.
Nr 35 (2020) har nu lagts ut i fulltext på nätet.

Sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av författaren, journalisten och forskaren Viktor Rydberg (1828-1895).

Sällskapet vill vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.

Medlemskap kostar 200:- per år och inkluderar tidskriften Veritas .

Om vår behandling av personuppgifter se här.


Aktuellt: Årsmöte och gravkonst

Lördag 2 april: sällskapets årsmöte. Start 12:30.

Efter förhandlingar och kaffe berättar konstvetaren Berit Linden om gravkonst i allmänhet och om skulptrisen Sigrid Blombergs relief på Rydbergs kista i synnerhet. Tore Lund fyller på med några ord om den av änkan valda dikt som reliefen utgår från. Föredragen börjar ca 13:30.

Plats: Jönköping. Stadsarkivets forskarsal (ingång via Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1).
Samarrangemang med Jönköpings konstförening.